Priser          Vedbæk Yoga
Priser

…………………………………………………………………………….


Holdundervisning pr. sæson - onsdage*                                                                                             - dkk


Holdundervisning pr. sæson - fredage*                                                                                            - dkk


Drop-in IYENGAR yoga lørdage**                                                                                                    - dkk


10 turskort drop-in lørdage                                                                                                                - dkk

     

Yoga - Privattime***                                                                                                                850 - dkk


Yoga - Prøvetime holdundervisning****                                                                                     150 - dkk


Jyotish workshop                                                                                                                            


Workshop - annonceresVedisk Astrologi - Jyotish Konsultationer 

Initial session - 75 min.                                                                                                                - dkk

Follow up sessions - 1 time                                                                                                           - dkk

Follow up sessions - 1,5 time                                                                                                           - dkk

                                                                                                                                         

.……………………………………………………………………………


Måtte                                                                                                                                          - dkk

              Klods (kork)                                                                                                                                    - dkk

                         …………………………………………………………………………….


Betaling


Betal inden start af aktivitet; dermed er du tilmeldt. Husk at anføre navn samt hold / workshop, etc.


Konto i Danske Bank: 1471 - 10701872 - eller Mobile Pay: 

……………………………………………………………………………


Mistede gagne kan indhentes på alle hold og annoncerede lørdage indenfor perioden.

Ønsker du at tage en ven med? Venner er velkomne til gratis prøvetime.

…………………………………………………………………………….

* Sæson annonceres snarest*** Incl. forberedelse af individuelt yogaprogram (forsamtale) samt 60 minutters ene-instruktion

Kontakt Tine for rabat ift bestilling af flere privattimer.


****Beløbet fratrækkes i prisen ved efterfølgende holdtilmelding

…………………………………………………………………………….


Forretningsbetingelser


 Aflysning af annoncerede aktiviteter. Vores aktiviteter afvikles kun ved tilstrækkeligt mange tilmeldte. I tilfælde af aflysning vil tilmeldte modtage fuld refusion af evt. indbetalt beløb.


Vikardækning. Da vores lærere af og til er på efteruddannelse, forbeholder vi os ret til at benytte vikarer i undervisningen. Vikardækning vil blive annonceret mundtligt på holdene.


Indhentning af tabte holdundervisningsgange kan ske på alle annoncerede hold indenfor betalingsperioden. Dette gælder ikke for særligt annoncerede tema workshops.


• Overførsel af betalt undervisning til næste holdperiode er kun mulig i særlige sygdomstilfælde efter særlig aftale med Tine. Ved potentielt længerevarende fravær pga sygdom bør du straks henvende dig mhp indgåelse af særlig aftale om bero. Vi indgår ikke disse aftaler med tilbagevirkende kraft.


Ved udeblivelse – eller sent afbud (mindre end 24 timer før) til en annonceret workshop, foredrag eller behandling er du forpligtet til at indbetale hele ydelsens pris.


Tilmelding. Du er tilmeldt, når du har betalt.


Betaling. Skal ske inden påbegyndt aktivitet ved overførsel til vores konto i Danske Bank,

Reg no 1471; Kontonummer 10701872

…………………………………………………………………………….


              © All Rights Reserved Vedbæk Yoga Centre